Kontakt

 

 


 

 

 

 

Ľubica Knezovičová

ŽIVOTOPIS

Ľubica Knezovičová rod. Dojčanová
nar. 1. 2. 1968, 3:40 v Nových Zámkoch

1982-1985 Gymnázium Nové Zámky, ZUŠ 1. a 2. cyklus - spev
1986 Špeciálne gymnázium pre štúdium v zahraničí Banská Štiavnica
1987-1992 Pedagogická fakulta v Nitre ruský jazyk- hudobná výchova a paralene súkromné štúdium spevu u pani Márie Hallovej
1988 študijný pobyt v Štokholme, členka „World Youth Choir“
1989 študijný pobyt v Moskve – hodiny spevu u Liny Jermakovej
1992-1993
obchodný reprezentant spol. Italmarket (SR)
1993-1995 správa hotela „Zámok Malé Vozokany“ a paralelne súkromné štúdium spevu v Budapešti u majstra Jenő Siposa
1995-1997 obchodný reprezentant spol. Büroprofi (ČR)
1997 konateľka Büroprofi Praha s.r.o.
1997-2000 etikoterapia s Dr. Vladimírom Vogeltanzom
1998-2000 externá členka zboru opery Juhočeského divadla Č. Budějovice
1999-2003 sólistka komorného telesa „Collegium Musicum Budwicense“
1998-2000 obchodná a personálna riaditeľka spoločnosti Büroprofi
2000- 2003 partner kľúčových zákazníkov Büroprofi
2001- 2003 absolvovanie 3-ročného seminára Waldorfskej pedagogiky u Tomáša Zuzáka v Čučiciach
2002- 2003 asistent dirigenta zboru Hlahol a sólistka Armádneho orchestra v Tábore
2004-2010 konateľka Büroprofi Slovakia s.r.o. (SR)
2006 4 kurzy chirofonetiky u pani Evy Mílkovej
2007 absolvent Školy angelológie
2004-2015 koordinátor a lektor Školy angelológie
2001 hlasový pedagóg
2009-2019 IPMT International postgraduate medical training / K pramenům zdraví Český Krumlov, účastník medzinárodnej vzdelávacej konferencie v anthroposofickej medicíne pre lekárov, študentov medicíny, zdravotnícke a iné pomáhajúce povolania
2010 1.2. založenie speváckeho zboru Gloria Dei - hlasový pedagóg
2011 8.8. zakladá občianske združenia Gloria Dei spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení Akadémia Raphael spoločnosť pre rozvoj Goetheánskeho umenia a anthroposofickej umeleckej terapie
2011-2016 organizátor, lektor a študent Akadémie Raphael v Bratislave
2012-2016 účastník Medzinárodných študijných dní pre anthroposofickú umeleckú terapiu pre umeleckých terapeutov, študentov umeleckých terapií, lekárov, študentov medicíny, psychoterapeutov a učiteľov, Goetheanum, Švajčiarsko
2017 organizátor Konferencie 7 umení v Bratislave
2021 absolvent operného spevu na Súkromnom konzervatóriu PinkHarmonyAcademy vo Zvolene
2021 učiteľ na na Súkromnom konzervatóriu PinkHarmonyAcademy vo Zvolene
2021 - IPMT International postgraduate medical training Banská Štiavnica
2022 - štúdium operného spevu na Hudobnej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.


Ľubica Knezovičová (1968) pochádza z juhoslovenského mesta Nové Zámky.
Po vyštudovaní hudobnej výchovy a ruského jazyka na Pedagogickej fakulte v Nitre sa jej život stále uberal v 3 prúdoch.
Hneď po škole, ako podnikateľka, pracovala rok pre slovenskú obchodnú firmu s cukrovinkami. Potom viedla 3 roky hotel Zámok v Malých Vozokanoch. V roku 1995 odišla do Čiech a tu začala pracovať pre rakúsku firmu s kancelárskymi potrebami. Počas 15 rokov sa z manažerky stala konateľkou pobočky v Prahe, potom obchodnou riaditeľkou pre celé Čechy a v roku 2004 sa stala konateľkou slovenskej s.r.o. a presťahovala sa do Bratislavy. V roku 2011 jej práca pre firmu Büroprofi skončila a znova si obnovila živnosť.
V jej druhom prúde sa rozvíja hudobná umelecká činnosť sólovej speváčky, ktorá vrcholí diplomovým koncertom na Pedagogickej fakulte. Spev študuje ďalej súkromne u majstra Dr. Jenő Siposa v Budapešti. Počas pobytu v Čechách nadobúda skúsenosti ako externistka v zbore, ako sólistka chrámovej hudby a aj ako pomocník dirigenta.
V treťom prúde sa v Čechách rozvíja aj hľadanie inej pedagogiky a po absolvovaní waldorfského vzdelávania u Tomáša Zuzáka začína vyučovať spev.
Tieto 3 prúdy sa v roku 2011 vzájomne spletú v 3 hlavné pôsobenia.
V rokoch 2004-2015 pôsobila ako koordinátor a lektor Školy angelológie, pre ktorú organizovala aj koncerty.
1. 2. 2010 z lásky k hláskam otvára spevácky zbor Gloria Dei a v lete 2011 zakladá o.z. Gloria Dei, spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení.
V roku 2011 spoluzakladá s Janou Koen Akadémiu Raphael - spoločnosť pre rozvoj Goetheánskeho umenia a anthroposofickej umeleckej terapie, kde pôsobila ako lektor, organizátor a ktorú ako študent aj absolvuje v 2016. V roku 2017 organizuje Konferenciu 7 umení v Bratislave.
V školskom roku 2017/2018 začala študovať s ďalšími spevákmi z Gloria Dei na Súkromnom Konzervatóriu PinkHarmony vo Zvolene operný spev, ktorý 24.6.2021 úspešne ukončila absolventským koncertom. V školskom roku 2022/2023 začala študovať operný spev na Hudobnej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.
Umelec, učiteľ, umelecký terapeut a podnikateľ.

-späť-