Kontakt

Gloria Dei - spoločnosť pre kultúru vnútra a oživenie duchovných hodnôt v umení o.z.

Sídlo: Smetanova 13, 811 03 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42254612
DIČ: 2023486157
Č. účtu: IBAN SK15 1100 0000 002926860871
SWIFT: TATRSKBX

Mgr. Ľubica Knezovičová, DiS.art, hlasový pedagóg
Životopis

mobil: 0910 139 689
e-mail: lubica.knezovicova@gmail.com