Poznanie človeka prostredníctvom umenia

Akadémia Raphael Bratislava

Vzdelávanie v anthroposofickej umeleckej terapii v oblasti výtvarného umenia, ktoré sa zakladá na Goetheanizme a na anthroposofickom obraze poňatia sveta a človeka. Bližšie informácie obsahuje poster a prospekt vzdelávania.

Informationsmaterial in deutscher Sprache
Information material in English

 

Margarethe Hauschka

Umělecká terapie