Sociálne umenie

Konopný dvor

Konopný dvor vo FarmRevue STV2.

Štefan Straka Svatobor

Enno Schmidt: Vitajte na Zemi!

Článok k téme Nepodmieneného základného príjmu, v Európe i vo svete široko diskutovanú,
ako poukaz na knihu a DVD/film, dostupné v GD za 8,- alebo v kníhkupectvách za 12 €.