Gloria Dei

ďakujeme za dar, ktorým rozoznievame tóny Tvojej lásky.
Pripoj sa k nám, verným a oddaným,
nech Tvoje posolstvo o večnom a nepominuteľnom,
dotkne sa skrze nás sŕdc všetkých hľadajúcich.