História

 

Školský rok 2019/2020
Počas leta 2019 sa firma Aliante Group, s.r.o., ktorej konateľkou je Lucia Piršelová, pustila do rozsiahlej rekonštrukcie prenajatých priestorov na Hattalovej 12 B. Rozhodli sme sa vybúrať tri priečky a spojiť 4 miestnosti, aby vznikla veľká sála o rozlohe 84,88 m2 a na severnej strane vybúrať jednu priečku a spojiť dve miestnosti, aby vznikla malá sála o rozlohe 64,6 m2. Pre individuálnu prácu tak zostali v priestoroch ešte dve miestnosti s cca 22 m2 a jedna väčšia s 26,3 m2. S kuchynkou a malým skladom sa priestor o celkovej rozlohe 258 m2 stal úplne ideálnym miestom pre rozvoj všetkých našich umeleckých aktivít.
16.9. sme slávnostne otvorili veľkú sálu Gloria Dei. Menšia sála Aliante bola dokončená až 1.decembra. Gloria Dei spoločenstvo sa rozšírilo o dvoch lektorov. Výtvarný ateliér si vzala na starosť Jana Baníková a tanečno-pohybové umenia Andrea Beliančinová, ktorá začala tento odbor študovať na konzervatóriu vo Zvolene. Všetci sme sa s veľkou radosťou rozprestreli do učební a pustili do práce. Staré skladby sme s novými schopnosťami tvarovania hlások prebudovávali a dávali im pevný rytmus, ktorý sme niesli už celkom samy bez dirigovania. Dokončili sme prvú časť z Requiem od Mozarta a upevnili adventno-vianočný repertoár. BACHz sa venoval Monteverdiho Laetániám , Ave Marii a Vivaldiho Glorii. Temer všetci členovia zboru už chodia na individuálne hodiny spevu a tak nácvik skladieb prebieha rýchlejšie a zároveň môžeme hlbšie prepracovávať detaily. Výraznou oporou je naša nová korepetítorka Mgr.art. Janka Zelenková, ktorá sa so záujmom, ako kantorka cirkevného zboru, zúčastňuje aj našich speváckych rozcvičiek. Konzervatoristi úspešne zvládli štvrťročné komisionálne skúšky, na ktorých pedagógovia konzervatória skonštatovali výrazný pokrok v speváckej technike a pustili sa do naštudovávania Mozartovej Čarovnej flauty. S členmi BACHzu odspievali 6.12. adventný koncert s prednáškou farára Obce kresťanov Franka Peschela a 11.12. adventný koncert vo Zvolene. Netradične v pondelok 16.12. sme nové priestory prezneli hudbou v nálade adventnej a vianočnej. Bez dirigovania. Naša farba znenia je charakterizovaná ako od srdca, radostná a “guľatá.”
Výtvarný atelier sa venoval pozorovaniu jesenných darov prírody a ich farebnému kresleniu podľa skutočnosti. Úvodné cvičenia na ľavú a pravú ruku (bez gumovania) pomohli pripraviť sa k následnému exaktnému kresleniu „naostro“. Snažili sa nevšímať si snahy ľavej (racionálnej) hemisféry neodôvodnene korigovať to, čo vidí tá pravá. Zvykali si aj na neobvyklý úchop pastelky. Zistili, že na schopnostiach ruky držať ceruzku až tak nezáleží, ako na ochote duše preniesť na papier to, čo skutočne vidí - aj keby to vyzeralo neobvykle. Počas októbra pozorovali rastliny. Využili jesennú možnosť sledovať životné premeny dozrievania a odumierania, ktoré sa práve očividne zjavujú v v zmene farebnosti plodov a listov. Po zapojení pravej hemisféry už nepociťovali po exaktnej kresbe únavu. V novembri mohli s chuťou začať s čierno-bielou šrafúrou. Takzvaná šikmá šrafúra (v určitom uhle) je jednou z najstarších goetheanistických techník. Je to vlastne kresba bez línií, tie vzniknú samé od seba ako „vedľajší produkt“. Je akýmsi prechodom medzi kresbou a maľbou a oslovuje ako myslenie tak cítenie. Prináša nielen pekné výtvarné výsledky ale harmonizuje aj duševné schopnosti. Na najbližšom stretnutí si povedali niečo o jej tvorcoch, histórii a naučili sa základy prostredníctvom jednoduchých cvičení. Tvorili kresby podľa predlohy. Pre zúčastnených to bol ich prvý obrázok touto technikou a výsledky boli vynikajúce. Posilnení úspechom sa vybrali na malé dobrodružstvo a šrafovali podľa reálneho modelu. Týmto hrdinským činom (iba s pomocou malej rozcvičky) sa postupne učili prepínať vnímanie z 2D do 3D a opačne.
Tešíme sa, že o prácu v našich priestoroch majú záujem aj spriaznené skupinky umelecky a filozoficky tvoriacich ľudí.

Školský rok 2018/2019
10.9.2018 sme slávnostne otvorili spevom adekvátny priestor nášmu novému obsahu.
Nový cenník
, ktorý starostlivo pripravila Andrea Sýkorová vošiel do platnosti bez veľkých námietok. Niektorí starší členovia to vzdali, tak len dúfame, že im spev bude natoľko chýbať, že sa časom vrátia.
Do 2.ročníka k Lucii prišlo mnoho nových záujemcov, ale nakoniec sa vytvorila skupinka okolo 16 členov. 9.ročník sa pustil do nácviku Mozartovho Requiem.
Mnohí sa pýtali, kedy spievame najbližší koncert. A prečo až v júni 2019.
Priestory na Račianskej 107 v budove Obchodnej akadémie sme si už naplnili znením a výborne sa nám v nich pracuje. Werbeck cvičenia nám pomáhajú, aby náš hlas znel vôkol nás ako keď zvoní zvon. Všetky naučené skladby prespevujeme s metronómom a hľadáme ten správny rytmus a metrum, v ktorom by sme ich mohli bez dirigenta samy zaspievať. Venujeme sa aj vyrovnaniu samohlások, aby sme mali na každom tóne vo všetkých hlasoch všetci rovnakú farbu.
Uvedomujeme si obsahy skladieb a učíme sa ich naspamäť.
Rastieme svojimi schopnosťami do novej kvality a precitáme do nových súvislostí.
Každý koncert pre nás znamená vynorenie a prerušenie tohto procesu.
Do júna sa teda mienime stále viac a viac ponárať do hlbín a spoznávať sa.
Konzervatoristi, ktorých vediem inšpirovaná cvičeniami pani Werbeck, tento rok maturujú na Konzervatóriu PinkHarmony vo Zvolene. Zistili sme, že touto „externou“  formou štúdia sme si vymedzili veľkú slobodu vo vedení terapeutického procesu oslobodzovania hlasu a plnenia požiadaviek curricula štúdia v plnej miere. Pri každom nároku na prepracovanie novej vrstvy v tele znením sa objavia prekážky, ktoré nás privedú k novej úrovni zdravia a tento proces je v čase nepredvídateľný.  Preto sme poprosili Radomila Hradila, aby vo vydavateľstve Franesa vydal od R. Steinera GA 158 „Svět jako výsledek rovnovážných působení,“  lebo tieto pozorovania nám pomáhajú  pri  rozpoznávaní výsledkov činností odporujúcich bytostí v nás.
Konzervatoristi počas vianočných sviatkov zase intenzívne cvičili a Peter nám urobil rozbor skladieb na maturity.
Cvičenie myslenia sme ukončili 12.odstavcom z 1.kapitoly Podmienky z knihy:”Ako dosahovať poznatky vyšších svetov.”
Počas jesenného obdobia sme sa s Michalom ako študenti reči a divadla venovali novej kvalite pohybu, kedy je hýbateľom periféria-okolie človeka, z ktorého prichádza impulz k hýbaniu sa. Inými slovami sme sa snažili spraviť z nášho tela poddajnú hlinu, ktorá nás má stále citlivejšie nasledovať. Nevyhýbali sme sa ani stále rastúcej kvalite svietenia aj v spojení s rôznymi gestami a artikulačným cvičeniam. Nadobudnuté skúsenosti sme použili pri práci na individuálnych monológoch.
V samotnom závere sme pokročili k skúmaniu prvého psychologického gesta, ktoré bude našim novým prostriedkom k odhaľovaniu divadelných charakterov.
Do nového roka 2019 sme už vstúpili s podpísanou zmluvou na priestory.

Školský rok  2017/2018
V prázdne prázdnin sme v tušení obnovovali svoje sebaobjavovanie a sebanachádzanie sa.
Plod uvnútorneného výskoku v slnečných lúčoch sa v rytmickom článku našej bytosti odzrkadlil aj v našom pravidelnom spoločnom úsilí na ceste za správnym znením.
Spojenie myslenia s cítením – melódie s obsahom vo výraze bude výzvou tohto školského roku.
4.9. sme sa skoro všetci v radostnej nálade zišli a každý člen sa predstavil a povedal, koľko rokov spieva v zbore Gloria Dei.
Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ?
Do pracovnej skupiny tvorivého myslenia prišli noví členovia, takže sme začali so spracovávaním myšlienok opäť od začiatku už desiati.
STABAT MATER ženský zbor Gloria Dei
Tento zbor naväzuje na prácu z pondelka, ktorú tu prehlbujeme. Učíme sa frázovanie v rámci metra a prácu s dynamikou a rytmom.
BACHz / Bratislavský chrámový zbor Gloria Dei
Od septembra sa väčšina spevákov zapojila do individuálneho vzdelávania v speve. Aby práca na znení mohla v skupine napredovať, bolo nutné vysloviť podmienku pre ďalšiu spoluprácu, a to,  aby sa každý člen individuálne v speve pravidelne dovzdelával pod vedením Ľubici, Marianny, Lucie alebo Martina.
Štúdium na Konzervatóriu vo Zvolene
Hľadáme, skúšame, bádame, pozorujeme, porovnávame, počúvame, hráme na klavíri, spievame a rozmýšľame. Ľubica, Světlana, Lucia, Andrea a Marianna.
Umelecké stvárňovanie reči
V septembri sme začali druhý rok štúdia psychologického a rečového gesta, umeleckého stvárňovania reči a divadla. Naše stretnutia prebiehajú naďalej v stredu. Novinkou je tento rok náš vyšší počet. Pravidelne cvičíme a výdatne sa smejeme už takmer desiati (ale bolo nás už aj 12). Keďže polovicu skupiny teraz tvoria začiatočníci, začali sme intenzívnym opakovaním tém z minulého roka. Rýchlo sme sa pustili do 4 kvalít pohybu a svietenia. Intenzitu našej práce sme však posunuli na novú úroveň. Učíme sa rozlišovať nuansy v napätí našich svalov a rozdiely, ktoré vytvára imaginácia. Kvality pohybu zatiaľ trénujeme v krátkych improvizáciách. Krátko na to sme sa nanovo zoznámili so 6 základnými gestami reči. A hneď potom sme ich začali používať spolu s kvalitami pohybu v naštudovaní balád. Všetky prvky neustále prehlbujeme, uchopujeme ich z nových uhlov pohľadu. Samotné gestá reči teraz skúšame na jednoduchých rečových cvičeniach, pričom občas sa nám aj jazyky idú polámať. Učíme sa ako nevnášať do vety vlastné emócie so zámerom, ako nechať gesto ovplyvniť reč, načúvať počas toho ako hovoríme a až potom objavené, predchnúť dušou a urobiť z toho autentický umelecký výraz. Jednoducho náročná práca, ktorá skutočne baví.
MUDr.Štefan Sivák "ordinoval" v domčeku na Gorazdovej 18  v stredu 22.novembra 2017.
Teší nás, že náš web s notami a pomôckami slúži aj iným dirigentom a že noví speváci stále pribúdajú.
Hudba je obrazom vôle samotnej. A preto sa už nedivíme, že ten, kto zaspieva skladby už sám, nechce nikoho svojou vôľou ťahať. Prečo ? Pretože vie, že by mu odobral možnosť naplno využívať len svoje vôľové sily pre spev, aby zmocnel. Tí čo doteraz 7 rokov ťahali si zaspievajú, tí čo boli doteraz ťahaní budú ťahať tých, čo vedia skladby ešte menej. V takejto nálade sme pripravili Adventný koncert na sobotu 2.decembra 2017 o 19 hod .
7 dôvodov, prečo náš adventný koncert zaznel s tým istým programom už tretí rok:
Znenie zboru sa cvičeniami premenilo, lepšie ovládame repertoár, zvýšilo sa sebavedomie jednotlivcov, skúsime nové rozostavenie zboru, Petrova korepetícia na špičkovom nástroji zdvihne úroveň koncertu, speváci, ktorí ešte nespievali s nami koncert majú novú príležitosť,spievaním naspamäť posilníme aktívny kontakt s publikom. A vôľa, nasadenie, odvaha, životný entuziazmus, zdroj životných síl a radosť spájania sa so svetom boli v speve najpočuteľnejšie. To ocenili aj hostia koncertu Jitka Sapara Fischer a Peter Mikuláš, sólisti SND.
Členovia Gloria Dei vystúpili ako hostia na koncerte Hradišťanu a Jiřího Pavlicu v pondelok 18.12.2017 o 19 hodine vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej 28 v Bratislave, kde zaspievali Sanctus a Benedictus z jeho vianočnej omše Missa Brevis a zdatne zvládli s ním aj rytmicko-metrickú improvizáciu Hajdom hajdom tydlidom. Nasledovalo posedenie v Štefánke.
Gloria Dei usporiadala v utorok 19.12.2017 o 19 hod v sále ZŠ Hlboká v Bratislave pre priaznivcov Hudby na hradoch a zámkoch 13. - 17.storočia koncert Súboru Cornamusica . Juraj Korec na koncerte predstavil historické  dychové nástroje ako šalmaj, pumort, krumhorn, kornamusa, dulcian, trombón, gemshorn a rôzne druhy fláut v sprievode lutny a gitary a originálny zvuk nástrojov a kompozícií navodil atmosféru obdobia gotiky. Jeho sprievodné slovo pútavou formou priblížilo nepoznanú hudobnú históriu.

Správa o činnosti za rok 2018.  
Konzervatoristi využili pokojný čas 13 svätých nocí a intenzívne študovali repertár s Petrom Guľasom na komisionálne skúšky.
 6.januára 2018 sme vstúpili s  Radomilom Hradilom a s najväčšími antickými filozofmi do starogréckeho chrámu k odhaľovaniu poznania a pravdy pomocou fenomenologického pozorovania, preciťovania a prežívania postáv, gest, línií, farieb a dynamiky výjavu Athénska škola“ od Raffaela Santiho.
Vedúci hlasových skupín začali spoluutvárať osud Gloria Dei o.z. sociálnou prácou medzi členmi zboru, a zisťovali, kto vstúpi do chystaného 1.ročníka a kto do neho má prestúpiť, aby si dobudoval potrebné základy, pretože človek  5.-7. kultúrnej epochy sa bude musieť celkom zvlášť a čím ďalej tým viac láskyplne zaoberať chybami toho druhého, aby poznal sám seba v tzv.škole pre záujem o druhého. Cieľom tohoto vývoja je osvojenie schopnosti meniť obsah neslobody v oblasť slobodnú.
Štvrtok 18. januára 2018 Ľubica Knezovičová mala prednášku na tému "Rytmus v živote človeka",  na ktorej priblížila, akú dôležitosť zohráva rytmus v ľudskom živote a ako pôsobí rovnováha liečivých síl v myslení, cítení a vôli, počas bdelosti, snenia a spánku.
 29.1.2018 sme privítali s Luciou 23 nových záujemcov o spev do nového 1.ročníka slovami:
Ak vo Vás žije túžba spievať, žije vo Vás ideál premeniť znením celú Vašu dušu. Berte vážne toto volanie, pretože v nej sa nachádza kľúč k Vášmu vyššiemu a lepšiemu Ja. A zážitky pri premieňaní samého seba sú dvere, ktorými prechádzate do priestoru 13 komnaty. Umenie hlasu je strážené vytrvalosťou a odvahou. Techniku prinesú cvičenia, ktorými postupne rozpúšťame v podvedomí všetky stuhnuté jazvy  až raz narastie vo Vás celkom nová autentická osobnosť. “
Štvrtok 8.3.2018
  sa uskutočnila prednáška foniatričky MUDr. Dagmar Volmutovej :
 “ Hlas, fyziológia hlasu a rezonančné priestory z pohľadu foniatra."
 Pondelok 16.4.2018 v rámci skúšky Gloria Dei odprednášal a názorné ukážky predvedol tanečník

a fyzioterapeut Miloš Dekánek na tému: “ Psoas sval duše - bránica sval ducha.”
10.3.2018zaspievala ženská skupinka bez dirigovania a bez aktívnej účasti sólistiek Pergolesiho Stabat mater v evanj.kostole v Modre za doprovodu komorného orchestra pod vedením Petra Guľasa.
17.3.2018 Gloria Dei spievala Pašiový koncert v kostole Blumentál. Peter Guľas nás doprevádzal na organe a niektorí prváci s nami už zaspievali úvodné skladby.

13.4.2018 sme spievali Veľkonočný repertoár v kostole Blumentál za doprovodu Petra Guľasa.
19.4.2018 nás Světlana Kloučková previedla rytmami roka, nielen vo vzťahu k ročným obdobiam, ale predovšetkým ku kvalite času a zážitku jej premien : “Sviatky ako míľniky kolobehu roka.”
 10.5.2018 Ľubica Knezovičová voľne nadviazala na prednášku z januára a priblížila process zušľachťovania duše pravidelnou umeleckou činnosťou a zážitok jej premien v ňom :” Úloha umenia v rozvoji človeka.”
18.5.2018 sme dostali výpoveď z priestorov domčeka na Gorazdovej 18.
14.6.2018 Konzervatoristi úspešne absolvovali komisionálne skúšky 3.ročníka a Martin Králik bol prijatý do 2.ročníka na operný spev. Na koncerte škôl Pinkharmony 13.6. na Zvolenskom zámku zaspievali Otvírání Studánek B.Martinu. Doprevádzal Peter Guľas a recitoval Michal Klučka.
25.6.2018 sme v Moyzesovej sieni mali Jánsky koncert. Konzervatoristi spievali ľudové piesne, ženská skupina spievala Otvírání Studánek za podpory kvarteta pod vedením P. Guľasa a členovia Gloria Dei zaspievali spamäti Hesla od B. Smetanu a Aká si mi krásna od E. Suchoňa. Spievanie spamäti oslobodilo cit, ktorý sa s obsahom diela dotkol divákov.
Vďaka cvičeniu tvorivej reči sa nám lepšie darilo na skúškach na Konzervatóriu. A z cvičenia myslenia vzniklo množstvo múdrosťou prestúpených básní.
 1.- 6.7.2018 prebehla Konferencia 7 umení na tému Hudba s Jitkou Koželuhovou . Konzervatoristi si zopakovali dejiny hudby a Jitka nám ich spojila s vývojom človeka. Upriamila našu pozornosť na skladby, ktoré priniesli v dejinách nový impulz pre vývoj.
Gloria Dei iniciovala a finančne podporila vydanie dvoch kníh k umeniu:
R.Steiner Umění ve světle mysterijní moudrosti, FABULA
Umělecké impulzy anthroposofie -Atwood,Koželuhová,Blume,Prokofjev, FRANESA

Kolégium Gloria Dei počas leta intenzívne hľadalo nové priestory.
Zúčastnili sme sa 11.-18.8.2018 v Českom Krumlove  medziodborovej konferencie “ Srdce života.”
21.augusta 2018 sme sa dohodli na prenájme troch tried na Obchodnej akadémii na Račianskej 107.
Presťahovali sme sa a 10.9.2018 sme slávnostne otvorili spevom adekvátny priestor nášmu novému obsahu.

Školský rok 2016/2017

60 aktívnych spevákov zo všetkých ročníkov si našlo svoje miesto tak, aby sa im dobre spievalo a zároveň, aby tí zo zadných radov videli na dirigenta. Pribudli aj noví členovia zboru, ktorých zasväcujeme do našich zvyklostí. K spievaniu sme si priniesli aj malé zrkadlo, aby sme mohli dôsledne sledovať pri cvičeniach prácu našich pier a jazyka.
BACHz sa rozšíril členkami zo skupiny Stabat materStudánky na 34 usilovných spevákov. Gloria Dei rozšírila svoju činnosť o cvičenie myslenia s 9 odvážnymi, o stvárňovanie reči so 7 statočnými5 trpezlivých sa pustilo do modelovania hlinou.
4 zodpovední
začali pracovať aj na Národohospodárskom kurze R.Steinera.
Domček opeknel novým linoleom a kuchynským kútom. Ako pomôcka k nácvikom pribudol prístroj k prehrávaniu CD a iných súborov z počítača.
MUDr.Štefan Sivák  "ordinoval" v domčeku počas roka trikrát a 6.marca s nami počas skúšky zboru diskutoval aj o problémoch dýchania.
Udržiavanie aktuálnosti nášho webu prevzal od Petra z basov tenor Kamil. S Petrom sme v prípravách na Konferenciu 7 umení dokončili  „rebranding“ Gloria Dei a zjednotili „corporate identity“. Krajčírka Iveta ušila ďalším členkám čierne plášte a hodvábne kostýmy. Kamil a Andrea z altov vytvorili nové pomôcky k cvičeniam a skladbám.
V NOVINKÁCH sa raz za trimester objavujú správy z činností pracovných skupín.
Do knižnice Gloria Dei nám pribudli všetky dostupné časopisy o waldorfskej pedagogike z nakladateľstva Člověk a výchova a knihy súvisiace s činnosťou o.z.
Gloria Dei o.z. uzavrelo vo februári 2017 licenčnú zmluvu so subjektom SOZA a Ticketportálom.
Pergolesiho Stabat mater zaznelo už po tretíkrát, teraz však v Žiline. 11.marca 2017 v kostole obrátenia sv.Pavla tzv.Sirotár .V novom prostredí dirigoval pán Bill orchester Sinfonietta pod vedením Pavla Bogacza. S novou speváčkou oslovenou na poslednú chvíľu sme prekročili pomyselný Rubikon. Vďaka pátrovi Jankovi sme sa tam cítili ako doma a Andrea z altov odviedla znamenitú organizačnú prípravu.
Spevácky zbor sa z pašijovej nálady v ladení 440 Hz preniesol k Veľkonočnému koncertu v ladení 415 Hz.Tento rok išlo pri tomto procese o posilnenie individuálneho sebavedomia: "Kto cvičí toľko, aby spieval naspamäť a vnímal dirigenta i poslucháčov, ten už spieva s radosťou." 9.4.2017 Spievalo 33 spevákov. Prešli sme bránou obratu. Od poznávania  seba vo svojom vnútri k prežívaniu seba vo svete. Po koncerte sa v reštaurácii Pohoda zišlo asi 11 spevákov, kde sa dohodlo o nevyhnutnosti školenia programu Muse Score pre uľahčenie nácviku nových skladieb. Vypracovaný postup sme vyvesili na web do hlasovej výchovy.
Vložené úsilie do cvičení podľa metódy pani Werbeck bolo už na Veľkonočnom koncerte 23.4.2017 počuteľné. Aj keď bola skúška pred generálkou veľmi dlhá a ťažká počuli sme, že sa nám rodí hlasivky neunavujúce crescendo a decrescendo. Ak mnohí na generálke ešte spievali potichu a hlavovým tónom, tak po prvých tónoch na koncerte boli poslucháči dojatý citovým znením hrudnej rezonancie v priestore. Vykrúžili sme po špirále o jednu úroveň vyššie. Výsledok si môžete pozrieť na spracovanom videu, ktoré pre nás pripravil Ján Šalamon.
Mariana pripravila alty a soprány na interný koncert Otvírání Studánek 29.5.2017.
Kamil spustil facebook. Zapožičaný organ ladil naše orgány a spinet Celestini rozoznieval zvončeky v našich hlasoch. Peter Guľas nás dobre pripravil na júnový koncert.
Tempo utorňajších stretnutí BACHz v posledných mesiacoch nabralo štandard komorných sólistov a zboristov.
Jánsky koncert 25.6. sme si všetci 33 aj vďaka oduševneným hudobníkom, ktorí prijali pozvanie Petra Guľasa, doslova užili. Moyzesova sieň ožila farbami vyrovnaných hlasov a dobrovoľný príspevok poslucháčov pokryl honoráre hudobníkov.
S pomocou Petra Guľasa sa 5 speváčok pripravilo za mesiac na talentovky na Konzervatórium vo Zvolene. Všetky boli prijaté do 3.ročníka.
Konferencia 7 umení
  absolvovala svoj prvý ročník s pracovnou skupinou Architektúra.
Fabula vydala knihu : Umění ve světle mysterijní moudrosti R.Steinera, ktorú ku Konferencii preložil za finančnej podpory Gloria Dei o.z. Radomil Hradil.
Mnohí z nás sa zúčastnili 19. – 26. augusta 2017 v Českom Krumlove medziodborovej konferencie K pramenům zdraví IPMT 2017, ktorej témou bolo Dospívání – mezi světlem a temnotou. Otočili sme posledný list 7 a pol ročného spolupôsobenia a začali sme písať nové dejiny Gloria Dei.

Školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 sme vstúpili do nových úloh. Posilniť mužskú sekciu nácvikom pravoslávnych spevov a spevákov z druhého radu  povzbudiť k samostatnému štúdiu, aby si vypracovali repertoár  na 80%.
Do 1. ročníka prišli 4 zdatní speváci, ktorí sa už po pár hodinách začlenili do hlavného zboru. V živote zboru nastáva premena, kedy sme zosilneli natoľko, že vieme prijať do hlavného zboru aj úplných nováčikov a poniesť ich na svojich perutiach skúseností.
17.10. sme uviedli 4.mysterijnú drámu R.Steinera Prebudenie duší. 2.12.sme pozvali do malebnej Moyzesovej sieneEvu Šuškovú, Petru Noskaiovú, Tomáša Šelca a lutnistu Igora Herzoga, aby nás previedli scénickým spracovaním Monteverdiho opier pod názvom: „Hovoriť tónmi spievať slovami.“ 12.a 13.12. Martin Králik a ja sme ako výpomoc spievali Händlovho Mesiáša pod taktovkou Antala Barnasa v Bratislave i v Rakúsku. Na webových stránkach Peter Malatin postupne obsahom dopĺňa a aktualizuje všetky kolónky, ktoré boli vytvorené. Adventný koncert 20.12. spievalo 49 spevákov zo 70 členov zboru a bolo vnímať, že všetko je inak ako doteraz.
V nedeľu 13.marca 2016 sme druhýkrát uviedli dielo G.B.Pergolesiho Stabat mater v kostole. Do spolupráce sme si prizvali sólistku opery SND v Bratislave altistku Jitku Sapara Fischer.Už pri nácvikoch sme vnímali, ako nás tento svet profesionálneho umenia ovplyvňuje. Dôležitým momentom bolo napnutie všetkých zručností a síl do zjednoteného a vyrovnaného výkonu. Nikoleta Hubinská preložila text do slovenčinyobsahy sme si zvedomovali za pomoci výkladu z Jánovho evanjelia GA103 od Rudolfa Steinera. Nahrávku z koncertu sme mohli na našich stránkach zverejniť. Dirigoval Dušan Bill.
V nedeľu 22.marca 2016 sme druhýkrát uviedli ucelený Pôstny koncert. Skladby boli pretkané textom, ktorý recitoval Michal Klučka a Martin Haruštiak. Poslucháči bez potlesku vydržali až do konca a my sme v kontemplatívnej nálade prežívali obsahy. Rozmiestnenie spevákov sa uskutočnilo pod heslom: odvážne požiadať o pomoc a trpezlivo ju poskytnúť. A tak naše znenie bolo kompaktnejšie a pokojnejšie.
1.a 2. apríla 2016 sa uskutočnil seminár s Barborou Filípkovou, kde sme si uvedomovali opodstatnenosť otázky:“ Prečo pracovať na vlastnej biografii? “ Otázky k jednotlivým sedemročiam som preložila a sú umiestnené na stránkach Gloria Dei.
V nedeľu 26.júna 2016 41 spevákovprezentovalo našu ročnú prácu. Bolo vnímať, že znelý hrudný register nám dáva určitú dávku sebavedomia a rozozneli sme v mezzoforte celý priestor kostola. Úprava ľudovej piesne Bolí mě hlavěnka Jitky Koželuhovej zaznela v svetovej premiére.
Umelecké vzdelávanie v Gloria Dei eviduje 78 záujemcov.

   
Školský rok 2014/2015

Koncom augusta navštívila Ľubica Knezovičová anthroposofického hlasového therapeuta Thomasa Adama v Bochumi, aby konzultovala s ním tvorbu tónu v hrudnom a spodnom registri a prípravu hlasu na crescendo a decrescendo. Priniesla do zboru plno nových impulzov a nových cvičení. Hlavne spievanie so zavretými ústami pre vzpruženie hrtanovej príchlopky epiglotis a tým znovu oživenie dychového riečišťa.
V septembri 2014 zahájil zbor školský rok 2014/15 v nových priestoroch - v domčeku v areáli Tanečného konzervatória Evy Jaczovej na Gorazdovej ulici 18 v Bratislave. Aj keď skúšobne nestihli zrekonštruovať udomácnili sme sa v novom priestore veľmi rýchlo.
Do 1. ročníka pribudlo postupne 22 záujemcov s hlbokým záujmom o hlasovú výchovu, tentoraz skoro všetci na osobné odporučenie členov zboru z vyšších ročníkov. Spolu je nás 81. Niektorí členovia z rôznych dôvodov prestali chodiť na skúšky, niektorí sa zase vrátili.
Začala tiež spolupráca s mladými členmi súboru starej hudby Chorea Antiqua.
Spievali sme pondelok, utorok, stredu aj štvrtok. Požičali sme si spinet zo ZUŠ Kresánka.
Pri nácviku Stabat mater nás neodradil ani výpadok elektriny. Zapálili sme si sviečky a pokračovali ďalej.
Nové cvičenia rozozneli hrudný register, v ktorom sme narazili na množstvo prekážok a rezerv, ktoré sme si doteraz neuvedomovali. Práca na hlase v tejto oblasti mohla priniesť aj nárast chorôb horných dýchacích ciest, ktorý bol v zbore väčší ako po iné roky.
V decembri sme však zbadali, že z týchto cvičení získavame mnoho pre plné a intonačne čisté znenie, bez námahy a s dvojnásobným dychom.
Adventný koncert 21.12. sa niesol v novom duchu. Staré skladby pomaly dozrievajú a nové sa učíme už s podstatne stabilnejším základom. Orchester prispel k intonačnej stabilite. Sústredenie 65 členov počas koncertu prinieslo poslucháčom meditatívny zážitok. Na koncert nás prišlo povzbudiť viac ako 200 našich priateľov, ktorý nás odmenili potleskom v stoji. Začíname už znieť nie ako spevácky zbor laikov. Silvestra 2014 sme v Hradnej hviezde oslávili 14-ti.
Po návrate z konferencie anthroposofických umeleckých terapeutov v Goetheane 12.1.2015 odštartoval  druhý trimester 5.ročníka vzdelávania v Gloria Dei veľmi dynamicky. Světlana Kloučková ešte v novembri 2014 impulzovala preklad diela: “Základné myšlienky mystérijného umenia, Význam drevenej plastiky Rudolfa Steinera pre anthroposofické umenie s osobitným zreteľom na hudbu a eurytmiu.“, ktoré napísala Sophia Imme Atwood.
S pani Imme som sa počas pobytu v Dornachu stretla a hovorila o poslaní umenia. Zoznámila som sa tiež s Katjou Cooper Rettich – dramaterapeutkou a terapeutkou tvorivej reči. Vytvoril sa tak kontakt na umeleckú líniu a odkaz Márie Steinerovej. 24. a 25.1. sme vycestovali do Dornachu:Knezovičová, Knezovič, Klučka a Kloučková.
S pani Imme sme konzultovali goetheánske hudobné a eurytmické umenia a s pani Katjou sme hovorili o možnosti vzdelávania v Bratislave. V oboch prípadoch sme dospeli k hlbokému súzneniu v prístupoch výchovy umením a vytvoril sa základ myšlienky uskutočnenia Konferencie 7 umení.
Ženská skupina STABAT MATER sa intenzívne pripravovala k pôstnej premiére. Prvýkrát sme pracovali s hosťujúcim dirigentom Dušanom Billom. Jeho prednášky k interpretácii a celková príprava na koncert bola pre členky veľkým obohatením. Koncert bol pre zúčastnených hlbokým umeleckým zážitkom.
Gloria Dei o.z. prvýkrát požiadalo členov o 2% príspevok na vzdelávanie. Celková suma za rok 2015 dosiahla 1037,44 €. Peniaze boli použité na výrobu hodvábnych ruží Gloria Dei ako emblém pre členov zboru.
Skupina BACHz sa intenzívne pripravovala na Michaelský koncert pre školu sofiológie 13. júna. Kto vedel repertoár koncertu v priemere na 80% mohol koncert spievať. Prvýkrát sme spoločne vytvorili slovnú i percentuálnu stupnicu ovládania skladby. Môžeme tak triezvo a s uvedomením si zodpovednosti voči výsledku vstupovať do príprav na koncerty a vystúpenia. Na tvárach  účastníkov seminára o Archanjelovi Michaleovi bolo vidieť, že ich koncert hlboko zasiahol a oslovil. Zaspievali sme na 80 %. Tak ako sme si sľúbili. Ale atmosféru sme vytvorili na 100 %. Boli sme pochválení od hudobníčky za spoločné formovanie hlások, znelé "S" na konci a krásne prepletanie hlasov v renesancii, za vyrovnané hlasy v tenoroch a za neuveriteľne mocných Božích Bojovníkov. Z vyplateného honoráru  sa rozdelili peniaze cez tzv. Koncertnú Banku do ďalšieho vzdelávania zúčastnených.
Ďalšou dôležitou udalosťou roka bol seminár s anthroposofickým hlasovým terapeutom Thomasom Adamom.
V dospelosti si učiteľov vyberáme samy. Aj podľa toho, aké nároky kladieme na seba a aké výzvy tušíme pred sebou. Po 15 rokoch vlastného výskumu v hlasovej pedagogike som našla Thomasa Adama, ktorý šiel podobnou cestou 30 rokov a naše osudy sa zákonite pretli. Pani Werbeck vypracovala s Rudolfom Steinerom a  MUDr. Eugenom Koliskom po strate hlasu vedeckú prácu o tom, ako hlas znova odkryť- oživiť, aby liečil majiteľa a tých, ktorý mu načúvajú. Posledným žiakom pani Werbeck bol Jurgen Schriefer, ktorý zomrel v septembri 2014. Thomas Adam a pán Schriefer prácu Werbeck ďalej vedecky rozpracovávali a zasiali mnoho impulzov a vo vzdelávaniach sprevádzali na tejto ceste už mnoho záujemcov. Thomasa Adama som pozvala do Bratislavy, aby sa naše poznanie pretavilo do vzájomnej spolupráce. Tých pár hodín intenzívneho snaženia bolo mocným impulzom k prisľúbenej spolupráci.
Júnové sústredenie s Jitkou Koželuhovou  bolo po takýchto intenzívnych zážitkoch síce namáhavé, ale prinieslo nové výzvy v intonácii. Júnový ročníkový koncert  bol poznamenaný únavou a poukázal na veľké rozdiely medzi ročníkmi.
Počas leta 31.7. - 3.8. Michal Klučka, Dušan Knezovič a ja sme s Katjou Cooper Rettich absolvovali  základné zahrievacie cvičenia a slabikový krok, hexameter a aliteráciu. Rozpracovali sme Hölderlinovu báseň Lebenslauf alebo Beh života. Vyskúšali sme si 6 rečových giest, ako inscenovať mysterijné drámy, ako recitovať k eurytmii. V rozprávke o fantázii od Rudolfa Steinera sme hľadali  gestá pre jednotlivé vety a odstavce a skúšali ako čo možno najpresnejšie vyjadriť obsah. V texte Základného kameňa od R.Steinera sme študovali ako usmerniť slová a dych tak, aby zodpovedali dynamike pohybu rečových obsahov a spoznávali sme zákutia prednesu modernej poézie na príklade básne od Mily Haugovej.

Školský rok 2013/2014

Do 1.ročníka v školskom roku 2013/14 prišlo postupne 21 perspektívnych spoluznejúcich. Vianočného koncertu (22.12.2013) sa zúčastnili všetky 4 ročníky, každý prispel v rozsahu svojich aktuálnych možností. Do repertoáru prispela ukážkou svojej práce ženská skupina Stabat Mater (pracujúca pod vedením Ľubice Knezovičovej a Andrei Sýkorovej). Hrou na harfe sa prezentovala členka zboru Ľubomíra Bláhová. Počas školského roka pracoval tiež obnovený Bratislavský chrámový zbor (BACHz), zložený už len z členov Gloria Dei.
K Vianočnému koncertu prispel dvoma skladbami Claudia Monteverdiho.
20.1.2014 odštartoval druhý trimester zlúčením 1. a 2. a tiež 3. a 4. ročníka. Začali sa tiež samostatne stretávať záujemcovia o hlbšiu prácu v mužských hlasových skupinách pod vedením Martina Králika. Veľkonočný koncert (13.4.2014) po prvýkrát priniesol nielen prehľad práce zboru ale tiež realizáciu konkrétneho umeleckého a dramaturgického zámeru.
Koniec školského roka bol spojený najmä s prípravou na záverečný slávnostný koncert. Uskutočnilo sa tiež každoročné sústredenie s Jitkou Koželuhovou. Tentoraz bolo venované najmä intonácii. Pre tých, ktorí zatiaľ neabsolvovali alebo chceli prehĺbiť kurz o "Duchovnom a duševnom význame intervalov", bolo pripravené jeho opakovanie. Pod Jitkinou taktovkou celý zbor naštudoval skladbu "Aká si mi krásna" od Eugena Suchoňa. Nový a podstatný element predstavoval nácvik renesančného tanca Pavana, pod vedením skúsených lektorov a tanečníkov zároveň. Nácvik tanca nám pomohol výrazne prehĺbiť jeho spievanú interpretáciu. Slávnostný koncert sa uskutočnil 29.6.2014 a po prvýkrát odznel v chrámovom priestore. Konkrétne vo farskom kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej kalvárii, ktorý zboru mimoriadne svedčal. Repertoár bol zameraný na starú hudbu. Skladby
v podaní hlavného zboru Gloria Dei doplnili vystúpenia skupiny Stabat Mater a BACHz (Monteverdi: Laetaniae della Beata Vergine). Obe zoskupenia spievali v sprievode organu (Jitka Koželuhová) z chóru kostola. Referencie poslucháčov boli veľmi dobré a latku sme sebe samým v novom priestore nasadili vysoko.

Školský rok 2012/2013

V školskom roku 2012/2013 zahájili ročníky svoju činnosť až koncom októbra. Do nového
1. ročníka prišlo 12 členov. Pred Vianocami 2012 si zaspievali všetky tri ročníky spoločne.
V predveľkonočnej nálade 2013 sa nás zišlo opäť viac, pretože pribudlo niekoľko nových členov. Za 1. ročník 17, za 2. ročník 22 a za 3. ročník 40 spevákov. V júni 2013 speváci všetkých ročníkov absolvovali sústredenie s Jitkou Koželuhovou na tému "Základy intonácie". Prvákov a druhákov previedla pani Jitka tiež tajomstvom "Duchovných a duševných významov intervalov". Tretiaci intenzívne dolaďovali skladby na koncert. Ten zaznel v nedeľu 30. júna 2013 o 19:00 v Súkromnej základnej škole waldorfskej. Naši pozvaní milí a noví záujemcovia o súznenie nám želali a vrelo nás objali v našom vývoji.

Školský rok 2011/2012

Do nového 1. ročníka prišlo 20 členov. V decembri 2011 sa uskutočnil interný Vianočný koncert 2. ročníka. V predveľkonočnej nálade 2012 sa zišiel 1. aj 2. ročník k spoločnému spievaniu. V júni 2012 speváci absolvovali sústredenie s Jitkou Koželuhovou o "Duchovnom a duševnom význame intervalov II", doplnené o sériu prednášok Světlany Kloučkovej: "Červená niť v Slovanskej epopeji Alfonza Muchu" a prednes "Otčenáša" Alfonza Muchu v podaní Martina Králika. Na záver školského roka zaznel koncert v podaní 38 spevákov
z 2. ročníka
už s náročnejším repertoárom.

Školský rok 2010/2011

V septembri 2010 pristúpili do 1. ročníka ďalší noví členovia a zbor sa rozrástol.
1. ročník končil školský rok 2010/2011 sústredením o "Duchovnom a duševnom význame intervalov" s Jitkou Koželuhovou a slávnostným koncertom v júni 2011.

Počiatok

1. februára 2010 sa viac ako 90 záujemcov o spievanie zišlo na Slávnostnom otvorení zboru Gloria Dei v Pálffyho paláci v Bratislave. Po pol roku práce zaspieval 1. ročník jednoduché skladby a niekoľko hlasových cvičení pre ďalších záujemcov o spievanie na internom koncerte v júni 2010.